Nya busshållplatser öppnas i Svingeln 10 december

Publicerad 7 december 2017

Vid Svingeln bygger Göteborgs Stad en ny samlad hållplats för enklare och säkrare byten mellan buss och spårvagn.

Nu öppnar vi den nya busshållplatsen

Den 10 december öppnar den nya busshållplatsen vid Svingeln med plats för fler bussar. I samband med Västtrafiks tidtabellskifte den 10 december kommer Alingsåssnabben att börja trafikera Svingeln. Linje 514 utgår. Läs mer på www.vasttrafik.se

Framkomligheten fortsatt begränsad

Samtidigt fortsätter arbetet med att färdigställa Svingeln och framkomligheten kommer därför att vara fortsatt begränsad. I samband med att busshållplatsen öppnar flyttas också biltrafiken till sitt permanenta läge. Cyklister och gående kommer att behöva ledas om ytterligare en tid. Vänligen följ skyltning på plats.
Grov tidplan Busshållplatserna tas i bruk den 10 december 2017 och spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet, som även omfattar en ny rondell på Redbergsvägen, beräknas vara färdigt våren 2019.