Förtydligande angående resursfördelningen till fristående förskolor

Publicerad 14 september 2018

De fristående förskolorna har tidigare fått full ersättning för alla barn oavsett vistelsetid, det vill säga hur länge barnen är på förskolan, till skillnad från de kommunala förskolorna där ersättningen är olika beroende på vistelsetid.

– Genom det här beslutet så kommer ersättningsreglerna vara likvärdiga från och med 2019 oavsett verksamhetsform, vilket ligger i linje med Skollagen, säger Staffan Lekenstam, chef för verksamhetsstyrning och utveckling i förskoleförvaltningen.

Enligt den nya resursfördelningsmodellen som träder i full kraft 1 januari 2019 är den största förändringen att både kommunala och fristående förskolor får olika ersättning beroende på vistelsetid och ålder.

Tidigare har de fristående verksamheterna fått full ersättning oavsett hur många timmar varje barn går. Nu kommer de få en lägre ersättning om barnen har en kortare vistelsetid.

– B­åde de kommunala och fristående verksamheterna är viktiga för Göteborgs Stad och den fristående verksamheten är en självklar del av förskoleverksamheten. Fristående verksamheter som behöver hjälp med att analysera sin ekonomiska situation är välkomna att höra av sig till oss, säger Staffan Lekenstam, chef för verksamhetsstyrning och utveckling i förskoleförvaltningen.