Ny cykelbana på Munkebäcksgatan

Publicerad 22 mars 2018

26 mars startar arbetet med att bredda cykelbanan längs med Munkebäcksgatan. Samtidigt fortsätter vi att bygga om mittrefugen på Munkebäcksgatan och göra den smalare. Arbetet är en del av en större satsning på bättre cykelstråk i Härlanda, Kålltorp och Örgryte och pågår i sin helhet fram till sensommaren 2018.

Arbetet med cykelbanan startar måndagen den 26 mars vid Virginsgatan.

I mitten av maj räknar vi med att vara klara med den första etappen som sträcker sig fram till Senatoriegatan.

Arbetet innebär att in- och utfarter till de p-platser som ligger på insidan av gång- och cykelbanan behöver stängas under kortare tidsperioder. Även de parkeringsplatser som ligger utmed körbanan behöver tas i anspråk där arbete pågår.

Begränsad framkomlighet för cyklister och gående.

Cykel- och biltrafik leds om, följ orange hänvisning. Gående och cyklister kan behöva samsas om utrymmet på gångbanan.