Förberedande arbeten vid Korsvägen, Kvarnberget och Centralen inför trädflytt

Omkring 200 träd kommer att förberedas och flyttas under hösten inför bygget av Västlänken. Fotograf: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 29 september 2017

Inför bygget av Västlänken börjar Trafikverket den 2 oktober att förbereda mark och träd vid Korsvägen, Kvarnberget och Centralen för att underlätta trädflytt senare i höst.

De förberedande arbetena beräknas pågå under tre till fem veckor och innebär att kantsten, och omgivande beläggning, nära träden tas bort och att grenar beskärs och binds upp. Arbetet utförs av den entreprenör som Trafikverket upphandlat för såväl förberedande arbeten som flytt av träd och eftervård.

Arbetet inleds den 2 oktober vid Korsvägen där cirka 70 träd förbereds, eftersom de kommer att påverkas av byggets första skeden. Längs Kvarnberget bereds cirka 90 träd, även där med start 2 oktober, och vid Centralen förbereds cirka 40 träd, med planerad start omkring 11 oktober.

Träden flyttas senare i höst

Träden kommer att flyttas med trädflyttningsmaskin senare i höst, med start under mitten av november. De flyttas antingen till nya permanenta platser i staden eller tillfälligt till plantskola innan de flyttas tillbaka till staden igen.

Att förbereda och flytta träd ingår i de förberedande arbetena inför bygget av Västlänken och nödvändiga tillstånd har Trafikverket fått av Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Mer information om förberedelser av träd, eventuell påverkan på trafik och framkomlighet på grund av de förberedande arbetena finns på Trafikverkets webbplats under respektive delområde; Korsvägen, Kvarnberget, Centralen (information på Trafikverkets webbplats kommer under vecka 40).