Trafikkontorets plan för upphandling

Publicerad 26 juni 2017

Trafikkontoret upphandlar alla tjänster vi gör för att utföra våra uppdrag.

För att underlätta för leverantörer publicerar vi här en preliminär tidplan för kommande upphandlingar.

Tidplanen är inte komplett. Ytterligare upphandlingar kan tillkomma eller planer kan ändras.

Vill du spara hem trafikkontorets tidplan kan du öppna den i Excel och spara den på din dator.

Här finner du upphandlingsplanen