Undersökning av ledningarna i Lindholmsallén på nätterna 16–19 juli

Publicerad 4 juli 2018

Arbetet med att bygga Karlastaden fortsätter.

Under hösten kommer vi göra en större ledningsomläggning i Lindholmsallén. För att förbereda inför denna omläggning kommer vi att gräva gropar på fyra platser i allén och ta oss ner till ledningarna för att göra en inventering.

För att påverka trafiken i området så lite som möjligt utförs dessa arbeten under nattid.

Arbetena sker 16/7, 17/7, 18/7 och 19/7 mellan kl. 19:00 – 06:00 och kommer i perioder att innebära en del buller.