Rekrytering av personal största problemet

Publicerad 3 januari 2018

Här kommer en uppdatering om förskolekön i stadsdelen Centrum. Vi svarar bland annat på hur lång kön är idag och vad som händer med ärendet hos skolinspektionen.

Hur många barn står i förskolekö idag, i början av januari 2018?

I dagsläget har vi 121 Centrumboende barn som sökt plats på någon av Centrums förskolor november-februari, men ännu inte erbjudits placering. Kön har sedan början av december kortats med 39 barn.

Att det fortfarande finns barn i kön vars föräldrar velat ha placering i november och december, beror på att deras föräldrar ansökt om plats senare än några av dem som velat ha placering i januari.

Alla placeringar gör utifrån kötid. I början av veckan placerades de sista av dem som skickat in sin ansökan i juni.

Hur går det med förtätningen i barngrupperna?

Sedan nämndmötet i december finns beslut om förtätning i förskolornas barngrupper. Det arbetet är påbörjat och kan intensifieras nu efter helgerna. Förtätningen är tillfällig under våren och grupperna ska ner på tidigare nivåer, när den här situationen har lösts.

Hur går arbetet med att ta fram nya lokaler?

I dagsläget har vi fått fram lokaler för att ta emot upp till trettio barn. Till det kommer ett tjugotal platser på två av våra existerande förskolor. Problemet är att det just nu saknas personal. Det pågår rekrytering, men det går trögt på grund av den stora bristen på förskollärare.

Hur går det med rekryteringen av ny personal?

Centrum hör till de stadsdelar som haft lättare att rekrytera, men i dagsläget är det alldeles för få sökanden. Av 68 tjänster som utlystes under höstterminen har bara 33 kunnat tillsättas.

Hur ser prognosen ut för de närmsta månaderna?

Allt faller tillbaka på möjligheten att rekrytera ny personal. Om det lyckas så kommer vi att kunna klara av att möta efterfrågan i början av april.

Hur ser det ut med familjedaghem i området? Finns det några öppningar där?

I Centrum finns i dag bara två familjedaghem och de har fulla grupper. En central annonsering efter nya dagbarnvårdare har påbörjats.

Finns det möjlighet att få ersättning om man inte ser någon annan möjlighet än att anlita en privat barnpassare för att klara upp vardagen?

Det går inte att få direkt ersättning för pengar man lägger ut på privat barnpassning. Men det finns alternativa lösningar. Den som går in som dagbarnvårdare för egna eller andras barn, kan få en tjänst hos kommunen motsvarande 20 procent per barn. Man kan också ansöka om att starta pedagogisk omsorg, det vill säga anställa dagbarnvårdare och då erhålla ersättning för detta.

Har stadsdelen övervägt att ta till privata barnpassare för att lösa situationen tillfälligt?

Vi är positiva till alla slags lösningar, men privat verksamhet måste ske i privat regi.

Går det att komma in kontakt med andra familjer som står i kön, för att försöka lösa situationen tillsammans på alternativ väg?

I den mån det finns flera föräldrar som är intresserade, så förmedlar vi gärna kontakten. Hör i så fall av er till Centrums placeringsansvariga på 031-365 00 00.

Vad händer med ärendet hos Skolinspektionen?

I dag, den 3 januari 2018, fick Göteborgs Stad ett föreläggande, ett beslut med krav, från Skolinspektionen. Där står att Göteborgs Stad senast den 28 februari ska ”se till att samtliga barn erbjuds plats i förskolan inom fyra månader efter det att barnets vårdnadshavare anmält önskemål om förskola”.

Här kan du läsa hela föreläggandet från Skolinspektionen.

Vad händer med min plats i kön till Centrums förskolor om jag tillfälligt löser barnomsorgen genom plats i någon fristående verksamhet?

Enligt reglerna har den som ansökt och fått en plats i fristående verksamhet därmed fått en skälig placering. Det betyder att man bara står kvar i kö till sitt tidigare förstaval. Det pågår dock en diskussion om hur frågan ska hanteras för Centrumboende barn vars föräldrar måste hitta tillfälliga lösningar i väntan på den placering de önskar.