Nämndmöte med fokus på kameraövervakning och kunskapsbedömning för nyanlända elever

Publicerad 1 september 2017

Den 29 augusti 2017 hölls höstens första nämndmöte. Ämnen som togs upp var bland annat kameraövervakning på skol- och förskolegårdar och studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever på Nytorpsskolan.

Extra resurser för arbetet med arbetsmiljöfrågor

Tidigare i år fick stadsdelen kritik angående sitt arbetsmiljöarbete. HR-chefen berättade om hur förvaltningen arbetar systematiskt med att åtgärda och följa upp brister i arbetsmiljön och att man fått extra resurser för det. Sektorerna arbetar bland annat med att minska sjukfrånvaron och öka anmälningarna av arbetsskador och tillbud.

Enligt statistik som redovisades har antalet anmälda skador och tillbud ökat sedan 2016.

- Det är självklart positivt att skador och tillbud anmäls i större grad. Då kan vi se vilka brister som finns och åtgärda dem. Vårt mål måste vara att samtliga skador och tillbud anmäls, säger Ali Moeeni, nämndens ordförande.

Kameraövervakning på skol- och förskolegårdar

För att öka tryggheten och säkerheten i skolorna har stadsdelsförvaltningen i Angered bland annat förbättrat lås och larm. Förskolegårdar har låsts för att hindra inbrott, klotter och förstörelse. I vissa fall har glas byts ut till plast för att hindra glaskross. Detta har lett till en sommar med mindre förstörelse på skol- och förskolegårdar.

Stadsdelen har satt upp ett kamerasystem med så kallade anonymiserade bilder på skol- och förskolegårdarna.

I framtiden ska stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen söka tillstånd för inomhuskameror som inte är anonymiserade.

Politikerna tycker att de nya kamerorna är viktiga för att öka tryggheten och säkerheten på skolorna och förskolorna i Angered.

Beslut om avgift för MediaLabb på Kulturhuset Blå Stället

Medialabb arbetar med digital media. Som medlem kan man få stöd med att utföra olika filmprojekt. Politikerna beslutade om att fastställa taxor för användande av MediaLabb.

Studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever på Nytorpsskolan.

Tidigare i år fick Nytorpsskolan anmärkningar för att inte ha gjort en tillräcklig kunskapsbedömning av nyanlända elever. För att åtgärda de bristerna har Nytorpsskolan gjort en kartläggning av elevernas kunskapsnivåer för att säkerställa att de får det stöd de behöver. Skolan arbetar även med att stärka samarbetet mellan elevernas studiehandledare och ämneslärare för att eleverna ska kunna utvecklas vidare språk- och kunskapsmässigt.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna om:

  • Uppföljningsrapporten juni 2017 och lägesrapport juli 2017
  • Kompletterande budget våren 2017
  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande Stadsrevisionens granskning år 2016
  • Avveckling av en plats vid Kvarnabäckens bostad med särskild service
  • Redovisning av handläggningstider inom socialtjänsten
  • Rapport från stadsdelsnämndens presidium

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En kvinna som är med i sverigefinska rådet och är intresserad av Göteborgsförslaget besökte nämnden för första gången. Hon undrade om det fanns något skriftligt underlag från tjänstemännen om ett Göteborgsförslag.

Nämndens ordförande förklarade att när det gäller Göteborgsförslag så kommer förslaget direkt till nämnden utan att det först behandlas av tjänstemännen i förvaltningen.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2017 sammanträder politikerna i nämnden den 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar