Nattarbeten vid Karl Johansgatan 20 april –10 juli

Publicerad 17 april 2018

Spårvagnsspåren vid Karl Johansgatan ska repareras för att minska ljudnivån från spårvagnstrafiken och samtidigt göra trafiken säkrare.

Arbetena beräknas starta 20 april och pågå till 10 juli.

Arbetet sker nattetid kl. 22.00–05.00.

Trafiken kommer inte att påverkas. Arbetena kan medföra mindre buller när fogarna slipas, men när allt är klart räknar vi med att spårvagnstrafiken rullar lite tystare.