Spårbyte på Aschebergsgatan påverkar trafiken 9 juni till 6 augusti

Publicerad 7 juni 2018

Spåren på Aschebergsgatan mellan Kapellplatsen och Chalmers har blivit dåliga och behöver bytas ut. Spåret stängs av den 18 juni och öppnar igen den 29 juli. Spårvagnstrafiken kommer under denna period ta andra vägar. Bussen kommer fram som vanligt.

Begränsad framkomlighet under byggtid

Under hela byggtiden som sträcker sig från den 9 juni till den 6 augusti kommer framkomligheten på Aschebergsgatan vara begränsad för fordonstrafik. Ett körfält i varje riktning kommer hållas öppet. Cyklister leds bitvis om via Landalagatan/Holtermansgatan.

Gående tar sig fram förbi arbetsområdet. Se karta.

Bullrande arbeten

Spårbytet innebär en del bullrande moment. Störande arbeten kommer pågå dagtid mellan kl. 07:00–18:00. Läs mer om hur spårarbetet påverkar kollektivtrafiken på: vasttrafik.se