Unga påverkar utvecklingen i Angered

Fotograf: Niklas Maupoix

Publicerad 18 oktober 2017

Att ge ungdomar möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällets utveckling är en viktig fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att kunna utveckla ett hållbart samhälle. I Angered arbetar vi med att öka ungdomar delaktighet och inflytande på olika sätt.

Unga påverkar är ett av många forum där Angeredsborna har möjlighet att engagera sig i. Gruppen arbetar för att öka barns och ungas inflytande genom bland annat dialog, aktiviteter, trygghetsvandringar och hjälp med att förverkliga ungdomars idéer.

I våras öppnades en ny mötesplats vid Angeredsgymnasiet efter ungdomars önskemål i Angered.

- Förut var det fult och otryggt. Nu finns det bänkar, grill, basketkorg och belysning. Vi hade idéer och fick tycka till. Vi fick ta plats, säger Gabriella Melki, en av Angeredsborna som är med i Unga stadsutvecklare, en grupp inom Unga påverkar.

Förutom mötesplatsen, har ungdomarna varit med och tyckt till om Angereds framtida resecentrum, Julstaden i Hjällbo samt engagerat sig i Lärjeåns naturområde och miljön utanför Blå Stället.