Segregationen i Göteborg är fortsatt allvarlig, men inom viktiga områden går utvecklingen åt rätt håll

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 4 december 2017

Göteborgs Stads nya jämlikhetsrapport visar att Göteborg är en bra stad att leva i för de allra flesta. Inom viktiga områden, som behörighet till gymnasiet och arbetslöshet, har de skillnaderna minskat. Men ojämlikheten mellan stadens områden och grupper är fortfarande tydlig och allvarlig.

Jämlikhetsrapporten beskriver och följer utvecklingen av Göteborgs ojämlikhet. I den nya jämlikhetsrapporten märks både ljuspunkter och mer dystra trender.

Skillnaden i inkomst, mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst, har ökat de senaste åren. De med höga inkomster och lång utbildning har för det mesta bättre livsvillkor, bättre hälsa och större tillit jämfört med de som har kortare utbildning och låga inkomster.

Inom några viktiga områden går utvecklingen åt rätt håll. Sedan år 2015 har klyftorna mellan stadens kommunala skolor minskat, när vi tittar på andelen elever som har behörighet till gymnasiet. Samtidigt har skillnaderna när det gäller arbetslöshet minskat mellan olika områden i Göteborg.

Om trenderna med högre gymnasiebehörighet och lägre arbetslöshet håller i sig, kan de tillsammans skapa ett mer sammanhållet och jämlikt Göteborg i framtiden.

När livsvillkoren, alltså hur vi har det där vi växer upp, leker, studerar, arbetar och åldras, är mer jämlika blir staden tryggare och mer sammanhållen. Människor blir friskare, mer delaktiga och litar mer på varandra. Fler göteborgare får större möjligheter till ett gott liv.

Göteborgs Stad satsar uthålligt och långsiktigt på att minska skillnaderna i livsvillkor genom stadens satsning Jämlikt Göteborg.

Läs mer om satsningen på goteborg.se/jamlikt

Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i livsvillkor i Göteborg