Prenumerera på beslut i notisform och få reda på vad kommunstyrelsen beslutar på sina möten

Publicerad 14 september 2018

Beslut i notisform är en snabb sammanfattning av några av besluten och publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten. Nästa möte i kommunstyrelsen hålls 19 september.

Information om kommunens sammanträden och beslut är viktigt för öppenheten i ett demokratiskt samhälle. Tillgång till de kommunala handlingarna ger dig insyn och möjlighet att påverka.

Inför varje sammanträde publiceras aktuella handlingar som visar vilka ärenden politikerna kommer att besluta om. Efter sammanträdet publiceras ett protokoll från mötet om vilka beslut som togs.

Kommunstyrelsen sammanträder som regel varje helgfri onsdag kl 10. Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten.

Prenumerera på handlingar

Efter kommunstyrelsens beslutssammanträden kan du läsa en kort sammanfattning av några av besluten på sidan Beslut i notisform. Du kan prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Klicka här för att prenumerera (välj kommunstyrelsen)

Vill du läsa mer ingående om de olika ärendena eller läsa protokollet från mötet, finns alla handlingar på sidan Handlingar och protokoll.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige