Grill- och eldningsförbud // Fire ban

Publicerad 14 augusti 2018

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-08-15-eldningsforbud-i-hela-lanet.htmlDet är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är fortfarande av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det råder fortfarande eldningsförbud i Västra Götalands län men det är från och med den 14 augusti tillåtet att grilla på tomt i anslutning till bostäder. Vad gäller yrkesmässig verksamhet som använder öppen eld gäller inte eldningsförbudet. Det finns förutsättningar för dessa undantag. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vid innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län, förutom grillning i egen trädgård. Var uppmärksam på att förbudet även gäller fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
 • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Information in English - Fire ban in the Gothenburg area

The fire ban remains despite rain showers.

Extremely high risk of grass fires and forest fires

As of 4pm July 25, there is a total barbecue and fire ban in the entire County of Västra Götaland. This was decided by the County Administrative Board. The ban includes all kinds of barbecues and fuels in all places.

From 9am August 14, you are allowed to barbecue on private property/in gardens/backyards etcetera.

In case of professional activities that use open fire, the fire prohibition does not apply. There are conditions for these exceptions.

The very dry conditions in forests and fields as well as in populated areas makes it vitally important to minimize the risk of fires. To breach the ban is punishable and may lead to fines or even imprisonment if the crime is severe.

The decision was made in consultation with the county's fire and rescue services.

The fire ban means that:

It is prohibited to light fires in the entire County of Västra Götaland as of July 25, 4pm. Note that the prohibition includes using permanent grills, as well as the usage of spirit stoves and disposable barbecue grills, barbecuing on camping sites etcetera. The prohibition includes the use of charcoal, wood, camping gas, spirit and other solid, liquid or gaseous fuels.

From 9am August 14, you are allowed to barbecue on private property/in gardens/backyards etcetera.

This means that you are NOT permitted to:

 • use disposable barbecue grills
 • use spirit stoves
 • light a fire or barbecue directly on the ground (not even if it is screened off by stones or if it is brick-built or otherwise permanent)
 • light a fire or barbecue outdoors at camping sites
 • use pyrotechnical equipment such as fireworks outdoors
 • In general: use common sense - do not light fires and do not barbecue!
 • anyone violating the ban commits a crime and may be held accountable according to "Lagen om skydd mot olyckor" (The Law of Protection against Accidents).

The total fire ban will be revoked as soon as the risk of fire has subsided and reached a low and stable level. We wish to emphasise that the risk of fire will remain very high and that it is not ok to barbecue or light fires even if there is some rain. It will take a large amount of rainfall before the dry ground recovers.

Här kan du läsa mer om eldningsförbudet // Information in other languages

Länsstyrelsen Västra Götaland