Fortsatta trädförberedelser på Haga kyrkoplan inför bygget av Västlänkens station Haga

Den 11 september fortsätter förberedelserna för flytt och skydd av träd på Haga kyrkoplan.

Publicerad 7 september 2017

Med start den 11 september fortsätter Trafikverket – i samarbete med Göteborgs Stad – arbetet med att förbereda träd på Haga kyrkoplan för flytt och för att skydda dem på plats under bygget av Västlänkens station Haga.

Under våren 2017 påbörjades förberedelserna för flytt av en bok på Haga kyrkoplan. Den 11 september fortsätter det arbetet. Dessutom ska ytterligare ett träd (en kastanj) förberedas för skyddskonstruktion för att kunna stå kvar under bygget av Västlänken.

Arbetet kommer att ta högst fem dagar och kräver inga avstängningar som påverkar trafiken i området. Förberedelserna pågår under dagtid.

Enligt plan ska boken flyttas hösten 2018. Den kommer att flyttas med kran cirka 70 meter österut mot Smyrnakyrkan. Samtidigt kommer ytterligare ett träd på Haga kyrkoplan – en mindre bok – att flyttas med mobil träflyttningsmaskin till Kungsparken.

Frågor och svar om förberedelser av träd i Haga (Trafikverkets webbplats)

I senaste numret av Vårt Göteborg finns information bland annat om flytt av träd inför bygget av Västlänken - fakta och åsikter (Vårt Göteborgs webbplats)

Dessutom finns intervjuer och film om flytt av träd på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling.

Öppet seminarium om motiv och metoder för flytt av stora träd 12 september kl. 19.00-21.00 (Göteborgs Stads webbplats)