Tillfälliga blomsterängar i stadsmiljön

Nu anlägger Göteborgs Stad tillfälliga blomsterängar i stadsmiljön. Blomsterängar bidrar såväl till ett rikare växt och djurliv som till en grönare och skönare stad.

Publicerad 25 april 2017

I år sätter Göteborgs Stad extra fokus på stadens gröna och sköna platser, nya som gamla. En av nyheterna är blomsterängar som park och naturförvaltningen anlägger på tre platser i staden – Hammarkullen i Angered, Frihamnen i Lundby och Kungsparken i Centrum.

Blomsterängar i stadsmiljö bidrar såväl till ett rikare växt- och djurliv, så kallad biologisk mångfald, som till en grönare och skönare stad. De anläggs under sista veckan i april och ska vara klara för sådd under början av maj. Några exempel på fröer som kommer att finnas i fröblandningarna är färgsporre, blomsterlin, sömntuta och baldersbrå. Förutom att sådden går snabbt i blom så kräver den varken mycket förberedelser eller skötsel.

Blommar som mest i augusti

Den första blomningen beräknas till mitten av juni och som mest kommer ängarna troligtvis att blomma i mitten av augusti. När blomningen är över, omkring september, kommer blomsterängarna att tas bort och ytorna återställas.

I Hammarkullen anläggs en cirka 200 kvadratmeter stor blomsteräng i rondellen i korsningen Hjällbovägen/Angereds Storåsväg. I Frihamnen i Jubileumsparken blir ängen cirka 8 meter i diameter. Den tredje ängen, på cirka 700 kvadratmeter, anläggs i Kungsparken i höjd med Raoul Wallenbergs gata, parallellt med Adrian Petersons Gångväg. Där är placeringen vald med tanke på att fyrspannets maratondel i EM i Ridsport, som kommer att i hållas i Göteborg 21-27 augusti, passerar Kungsparken.

Utvärdering avgör fortsättning

Beroende på hur det fungerar med blomsterängar i stadsmiljön och hur boende och besökare upplever dem, kommer park- och naturförvaltningen att ta ställning till om fler och permanenta blomsterängar ska anläggas runt om i staden framöver.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. I år sätter vi extra fokus på Göteborgs gröna och sköna platser, nya som gamla. Läs mer på goteborg2021.com.