Protokoll från stadsdelsnämnden Majorna-Linné 26 september

Publicerad 27 september 2017

Svar på remiss om Göteborgs Stads jämställdhetsplan, Uppföljningsrapport 2 och Överenskommelse om drift av samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor IFO-FH i Göteborgs Stad på nämndens möte den 26 september 2017.

Stadsdelsnämndens politiker träffas en gång i månaden för att besluta om mål och inriktning för stadsdelens verksamhet och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Här kan du läsa protokollet från det senaste mötet som hölls den 26 september 2017.