Ny cykelbana på Munkebäcksgatan

Fotograf:

Publicerad 16 april 2018

Arbetet med att bredda cykelbanan längst med Munkebäcksgatan/Munkebäcks Allé fortsätter.

Bromeliusgatan till Torpagatan

Arbete pågår från den 17 april till slutet av maj. Vi behöver ta några p-platser i anspråk längst sträckan.

Sanatoriegatan till Lagmansgatan

Arbete pågår från den 23 april till början av juni och innebär att in- och utfarter till de parkeringsplatser som ligger på insidan av gång- och cykelbanan behöver stängas under kortare tidsperioder. Även de parkeringsplatser som ligger utmed körbanan behöver tas i anspråk.

Virginsgatan till Sanatoriegatan

Arbetet färdigställs under sista veckan i april.

Begränsad framkomlighet under byggtid

Cykel- och biltrafik leds om, följ orange hänvisning. Gående och cyklister kan behöva samsas om utrymmet på gångbanan.

Arbetet är en del av en större satsning på bättre cykelstråk i Härlanda, Kålltorp och Örgryte och pågår i sin helhet fram till sensommaren 2018.