Förskoleköken i Örgryte-Härlanda sparar energi och får pengar tillbaka

Illustration från goteborg.se/vikanpaverka

Publicerad 22 december 2017

Energiförbrukning motsvarande en hel månad för 30 villor. Så mycket har förskoleköken i Örgryte-Härlanda lyckats spara in under ett år. Det motsvarar 51 000 kronor – som går direkt tillbaka till utveckling av verksamheten.

Det var våren 2016 som Susanne Magnevik, enhetschef för förskoleköken i Örgryte-Härlanda, hörde talas om Lokalförvaltningens energibesparingsprojekt ”Vi kan påverka”. Genom att delta i projektet får verksamheten hjälp med att sänka sin elenergiförbrukning med 10 procent över tre år. Summan som den insparade kostnaden motsvarar, går direkt tillbaka till verksamheten.

Sparat åtta procent på bara ett år

I september 2016 startade arbetet tillsammans med Lokalförvaltningen. Genom utbildningar och inventeringar av hur köken använde sina lampor och eldriven utrustning, har gruppen jobbat fram åtgärder som sänkt förbrukningen med åtta procent på ett år. Det motsvarar 65 Megawattimmar, vilket kan räknas om till en månads förbrukning för 30 villor, 65 lägenheter eller 13 förskolekök. Och 51 000 kronor i återbäring till stadsdelens förskolekök.

- Det är klart att det motiverar lite extra, att få ta del av det vi själva sparar in, säger Susanne Magnevik. Första året får vi hela summan tillbaka, andra året får vi 50 procent av det vi sparar in och tredje året får vi 25 procent. Och då har vi ställt om så mycket att vi förmodligen inte längre minns hur vi gjorde tidigare. Den sänkta förbrukningen blir vår normalnivå.

Henrik Ragneskog, energipedagog på Lokalförvaltningen, är den som stöttat gruppen i energisparprojektet.
- Jag måste säga att de gjort ett fantastiskt jobb, säger Henrik. De har varit entusiastiska, optimistiska och lösningsorienterade – och har ju gjort ett bra resultat också. Åtta procent under första året. Och medan de flesta verksamheter brukar tappa lite under andra året, har förskoleköken lyckats minska sin förbrukning med ytterligare två procentenheter hittills. Det är bara att gratulera och heja på vidare!

Många små förändringar ger stor effekt

Inger Håkansson, kock på förskoleköket Fräntorpsgatan 57, är en av medarbetarna som varit med i energisparprojektet under året. Såhär berättar Inger om projektet:

Vad har ni gjort för åtgärder för att dra ned på elenergiförbrukningen?
- Kök och ventilation drar mycket ström. Vi har lärt oss om vad som drar mest och hur vi kan spara. Det är kul att se att ändringar på små rutiner i vardagen kan få stor effekt. Exempelvis har vi kommit fram till att vi kan sätta på ugnarna senare, vi kan använda avsvalningsskåpen mindre än tidigare – bland annat tack vare att vi också minskat på matsvinnet – och vi behöver inte alltid ha tända lampor överallt. Vi infört timer för värmeskåpen, bytt ut trasiga sensorer för rörelsestyrd belysning, vi tvättar bara fulla maskiner och håller diskmaskinen stängd för att minska värmebortfall.

Vad har varit största utmaningen?
- Att komma ihåg de nya rutinerna innan man kommer in i de nya vanorna.

Vad har du lärt dig?
- Att vi är en stor arbetsgivare med så många lokaler – vi kan göra skillnad.

Vad har varit bäst med projektet hittills?
- Vi jobbar mycket ensamma annars. I det här projektet jobbar vi som ett lag. Det är ett pedagogiskt upplägg och så finns ju ett mål som lockar och ger motivation! Och det är inget som är jobbigt, gör ont eller är svårt, utan bara kul.

Vad skulle du vilja att ni gör för återbäringen?
- Vi vill gärna åka på någon liten studieresa tillsammans! Det är ju inget vi har möjlighet till annars.

Vad kan ni göra mer framåt?
Vi har stramat åt så mycket det bara går. Nu gäller det bara att hålla i och inte börja slarva!

Har du några tips till andra?
Timers! Och tänk till i 15 minuter så kommer du säkert på 5 saker som du kan spara in på.

Alla kan påverka

Även skolköken i Örgryte-Härlanda har nu startat ett energisparprojekt tillsammans med Lokalförvaltningen och får resultatet för sitt första år i september 2018.

Läs mer om energisparprojektet Vi kan påverka på projektets webbsida goteborg.se/vikanpaverka.