Ny rondell i Johanneberg

Publicerad 24 april 2018

Måndagen den 23 april börjar vi bygga den nya rondellen i korsningen Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan.

Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister. Eklandagatan smalnas av något i anslutning till rondellen i syfte att sänka fordonens hastighet på gatan. Viktor Rydbergsgatan får nya parkeringsplatser.

Arbetet planeras pågå till hösten 2018.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Korsningen kommer vara öppen under byggtiden men framkomligheten blir något begränsad. Håll dig uppdaterad på trafikläget på www.trafiken.nu.

Den nya rondellen är en del av utvecklingen i Övre Johanneberg. I det som kallas kvarter Domherren färdigställs just nu det sista av de tre hus som ska bidra till nya bostäder, utökad handel och service i området.