Tar krafttag mot störande mc/mopedåkning i Norra Hisingen

Fotograf:

Publicerad 11 maj 2017

Nu lovar stadsdelsförvaltning, att tillsammans med polisen i Norra Hisingen, genomföra en rad aktiviteter för att minska på störande mc/mopedåkning. Medborgarlöftet gäller under ett år och är en del av Trygg I Norra Hisingen - där vi tillsammans vill göra stadsdelen till en tryggare plats att leva och bo i.

Under 2017 lovar Hisingspolisen och stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen att ta tag i problem med störande mc/mopedåkning i stadsdelen.

Trygghetsundersökningar och medborgardialoger i Norra Hisingen har visat att motorcyklar och mopeder som framförs vårdslöst eller på olämpliga platser stör och skapar otrygghet för gående och cyklande som också riskerar att skadas. Polisen och stadsdelsförvaltningen kommer därför att under 2017 genomföra ett antal aktiviteter i syfte att minska problemet. Det är polisens och stadsdelens gemensamma medborgarlöfte till invånarna.

– Vi vet att mc/mopeder som framförs på torg, gång- och cykelbanor är ett av de största otrygghetsproblemen i Norra Hisingen. Vi samverkar med polisen för att försöka minska problemet, det är en del i det stora arbetet med att öka tryggheten, säger Christer Klingberg, samordnare i stadsdelsförvaltningen.

Följande aktiviteter lovar stadsdelsförvaltning och polis under 2017:

Trafikövervakningsinsatser med fokus mc/moped vid minst nio
tillfällen i Norra Hisingen. Polis
Kontinuerliga kontroller av misstänkt olagliga mc/mopeder i bostadsbolagens fastigheter i Norra Hisingen. Polis i samverkan med bostadsbolag
Informationsbrev med fokus på laglig och säker mopedåkning ska skickas till högstadieelever och deras föräldrar vid samtliga högstadieskolor i Norra Hisingen. Stadsdelsförvaltning i samverkan med polis
Kontinuerliga informationsinsatser med fokus på trygghets- och trafikfrågor ska genomföras till stadsdelens invånare i samband med trygghetsvandringar. Stadsdelsförvaltning i samverkan med polis

För mer information, kontakta:
Christer Klingberg, samordnare Trygg i Norra Hisingen, 031-366 88 44Håkan Bredinge, kommunpolis i Norra Hisingen, 0706-85 20 45.
Medborgarlöftet – en del av Trygg i Norra Hisingen

Medborgarlöftet är ett löfte som polisen och stadsdelarna lämnar till invånarna under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet. Problemet som valts ut bygger bland annat på vad boende i Norra Hisingen har lyft fram.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Norra Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stads­delsförvaltningarna och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lägesbild. Trygg i-modellen används i samtliga stadsdelar inom Göteborgs Stad.