Stängt mellan Gustafsplatsen och Gamlestadsvägen i tre dagar under vecka 22

Publicerad 16 maj 2018

Trafikverket kommer att utföra spontarbete*, demontering av en del av Gamlestadsbron (järnvägsbron) och byta två kontaktledningsbryggor under tiden vi arbetar i området. Under arbetsperioden kommer framkomligheten för biltrafik, gående och cyklister att påverkas.

Infarten till Malmsjögatan från Gamlestadsvägen kommer att stängs av. För att nå Malmsjögatan hänvisas biltrafiken via Byfogdegatan eller von Utfallsgatan. Det kommer inte att vara möjligt att nå Gamlestadsvägen från Stockholmsgatan under tiden vi arbetar. Biltrafikanter hänvisas via Ånäsvägen eller Munkebäcksmotet.

* Spont i detta fall är avstängning mellan två olika områden, till exempel sätts spont upp för att hindra att vatten rinner in eller jord rasar ner i ett utgrävt området.