Fler satsar för ett tryggare Biskopsgården

Fotograf:

Publicerad 28 februari 2018

Den 1 mars berättar polisen och stadsdelsförvaltningen för de boende i Biskopsgården hur arbetet mot gängkriminalitet ska vidareutvecklas. Fler aktörer kopplas på i arbetet och står bakom åtgärder som ett invånarråd, kameraövervakning, trygghetsvärdar och utökat stöd till barn och unga i riskzonen.

Polisens och Västra Hisingens stadsdelsförvaltnings medborgarlöfte till invånarna är sedan 2016 att fokusera på problemen med gängrelaterat våld i offentlig miljö. Löftet förnyas nu, med utökade och fler aktiviteter – och fler aktörer.

– Vi arbetar intensivt mot gängkriminaliteten och ser en tydlig minskning av skjutningar och annat gängrelaterat våld i Biskopsgården. Men vi kan inte slå oss till ro. Erfarenheter och forskning visar att det är komplex problematik som kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete från hela lokalsamhället, säger Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef vid Hisingspolisen.

Fler aktörer bakom nya medborgarlöftet

Utöver polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning är det Bostadsbolaget, Kriminalvården, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården SU som står bakom aktiviteterna i medborgarlöftet.

– Vi är nu ännu fler som arbetar tillsammans för att lyfta Biskopsgården. De allra viktigaste är invånarna själva för de vet allra bäst vad som behöver åtgärdas. Därför tillsätter vi ett invånarråd, som ska ge input till våra satsningar på att få folk i arbete, se till att fler barn går ut grundskolan med godkända betyg och skapa en meningsfull fritid för unga, säger Sergio Garay, förvaltningsdirektör Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.

Utökade och fler aktiviteter

Det nya medborgarlöftet rymmer både nya aktiviteter och en fortsättning på insatser som gett goda resultat. Nytt är trygghetsvärdar i Norra Biskopsgården, blåljusutbildning för Biskopsgårdens alla åttondeklasser samt ett nystartat invånarråd. Stödet till dem som vill lämna kriminalitet utökas och mer resurser avsätts för att stötta barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet.

Hisingspolisen, som stegvis förstärkt sin närvaro i Biskopsgården, fortsätter att patrullera frekvent på otrygga och brottsutsatta platser och tider. Kameraövervakningen utökas till att även omfatta Friskväderstorget. De offensiva insatserna mot grov kriminalitet fortsätter. Under medborgarlöftets första år beslagtogs 24 illegala vapen och drygt 35 kilo narkotika, värt cirka 10 miljoner kronor på gatan. Samtidigt utreddes och dömdes flera grovt kriminella till långa fängelsestraff för gängrelaterade våldsbrott.

Medborgarlöftet presenteras i samband med medborgardialoger där representanter från polisen, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, Bostadsbolaget och Kriminalvården finns på plats:

1/3 Friskväderstorget kl. 15.00-18.00
6/3 Vårväderstorget kl. 15.00-18.00
13/3 Länsmanstorget kl. 15.00-18.00

Läs om aktiviteterna i löftet på www.goteborg.se/tryggivastrahisingen