Götaälvbron öppnas på dessa tider i maj till augusti

Publicerad 14 maj 2018

Det problem som det varma vädret kan orsaka gäller broklaffens funktion. Götaälvbron är helt säker att gå, cykla, åka kollektivt eller köra över. Brons så kallade bärighet har alltså inte påverkats.

Med anledning av den senaste tidens svårigheter med att öppna och stänga broklaffen kommer broöppningar under maj till augusti ske på följande tider.

Götaälvbrons öppningstider maj-augusti 2018:

Vardagar klockan 00:00–06:00 och 09:00-12:00

Helgdagar klockan 00:00–12:00

Observera att i rusningstrafik på vardagar klockan 06.00–09.00 sker, precis som tidigare, ingen broöppning.

För att förhindra att broklaffen utvidgar sig så mycket att den inte går att öppna och stänga, så spolar trafikkontoret under varma dagar vatten på klaffen. Då avdunstar värme från stålet så att detta återfår sin form. Vägskyltar varnar för halka när vatten spolas på körbanan.

Bron kan komma att öppnas för båtar också andra tider, under förutsättning att det råder svalt väder och klaffen då fungerar som den ska.