Så tar du dig fram när Svingeln får ny knutpunkt

Publicerad 18 september 2017

Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer - med fler hållplatslägen och enklare byten mellan buss och spårvagn. Arbetet startar i september och kommer att delas in i flera etapper.

Så här tar du dig fram under byggtid

Nu startar vi med etapp 1 och flytten av hållplatserna. Under det arbetet kommer gående och cyklister att ledas förbi arbetsområdet. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt med vissa förändringar av hållplatslägen. Inledningsvis flyttas busshållplatsen för busstrafik mot centrum en liten bit ned mot Friggagatan, se illustration.

Framkomligheten för fordonstrafiken kommer att vara något begränsad under hösten. Kartan visar aktuella trafikomläggningar. I perioder kan vi behöva stänga av för biltrafik på Friggagatan från centrum. Vi återkommer med mer information angående detta om det blir aktuellt.

Grov tidplan

Busshållplatserna tas i bruk i december 2017 och spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet beräknas vara färdigt våren 2019 och inkluderar även en ny rondell på Redbergsvägen.
Vår ambition är att minimera störningarna så mycket som möjligt och vi hoppas på ert överseende under byggtiden.