Bygget av nya bostäder längs Gunnestorpsvägen påverkar trafiken i Tuve

Publicerad 22 januari 2018

Den 22 januari startar trafikkontorets entreprenör förberedande arbeten inför bygget av nya bostäder längs Gunnestorpsvägen i Tuve.

Vi kommer att utföra markarbeten och flytta ledningar. Det innebär begränsad framkomlighet för biltrafik på Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen längs exploateringsområdet.

Vi kommer också ta ned träd längs Gunnestorpsvägen, men en ny körsbärsallé planteras när området är utbyggt med bostäder.

De förberedande arbetena kommer att pågå till september.