Knutpunkt Svingeln

Publicerad 12 juni 2018

Vid Svingeln bygger Göteborgs Stad en ny samlad hållplats för enklare och säkrare byten mellan buss och spårvagn. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt våren 2019 och inkluderar bygget av en ny rondell på Redbergsvägen.

Flytt av spårvagnshållplatser

Med start den 25 juni flyttar vi spårvagnshållplatserna vid Svingeln till sitt nya permanenta läge. Arbetet pågår till den 29 juli. Den 30 juli planeras de nya spårvagnshållplatserna tas i bruk.

Under flytten kommer spårvagnstrafiken på Stampgatan vara avstängd och hållplats Svingeln och Ullevi Norra dras in. Det kommer finnas information om alternativa resvägar på hållplatserna och på: www.vasttrafik.se.