Göteborgs dricksvatten inte påverkat av Sternös grundstötning i Göta älv

Publicerad 20 mars 2017

Fartyget Sternö, som en tid legat på grund i Göta älv vid Lilla Edet, ska bärgas denna vecka. Fartyget kommer att bogseras till Göteborg, och som en ren säkerhetsåtgärd kommer intaget för stadens dricksvattenförsörjning vid Lärjeholm att vara stängt under transporten. Detta kommer inte att påverka vattenkvaliteten.

Sternös grundstötning har hittills inte påverkat Göteborgs dricksvattenförsörjning på något sätt och den tillfälliga stängningen nu kommer inte att påverka göteborgarna.
Här kan du läsa mer om bärgningen på Sjöfartsverkets hemsida