Välkommen till öppet förmöte 20 september och nämndmöte 25 september i Askim-Frölunda-Högsbo

Publicerad 14 september 2018

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Kom till öppet förmöte 20 september!

Tid för öppet förmöte: 20 september 18–19
Plats: Frölunda bibliotek vid Frölunda kulturhus

Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.

Tid för nämndmöte: 25 september klockan 17
Plats: Nymilsgatan 2, Svängrummet

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

• Förlängning av avtal för Ungdomsmottagningen väst

• Verksamhetsförändring avseende Björkbackens korttidsboende

Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd