Byggnationen av Hisingsbron kan starta

Publicerad 18 augusti 2016

Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.

Dagens beslut i trafiknämnden innebär att Göteborgs Stad nu kan starta byggnationen av Hisingsbron på allvar, för att få en färdig bro år 2021.

– Alla tillstånd är på plats och en huvudentreprenör är utsedd för att bygga bron, så i början av 2017 räknar vi med att vi äntligen kan sätta spaden i marken, säger Susanne Hultgren, avdelningschef på trafikkontoret.

Det var två avgörande beslut för Hisingsbron som fattades vid trafiknämndens extrainsatta sammanträde i dag. Förutom att utse Skanska-MTH Hisingsbron HB till huvudentreprenör för byggnationen beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en projektbudget för Hisingsbron på 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Den nuvarande investeringsramen sträcker sig fram till 2019 och med rivningen av Götaälvbron beräknas hela projektet vara slutfört år 2022.

– Det innebär att vi behöver ett beslut om budget för projektets hela period, säger Susanne Hultgren.

Kontraktssumman för huvudentreprenaden är 1,97 miljarder kronor, i 2016 års prisnivå. Förutom kostnaden för huvudentreprenaden innehåller projektets budget bland annat kostnader för planering, projektering, ersättningar för bland annat mark- och fastighetslösen, projekt- och byggstyrning samt en riskreserv för eventuella förändrade förutsättningar.

Tre leverantörer lämnade anbud
Upphandlingen påbörjades den 22 december 2014 och leverantörerna lämnade in sina anbud den 1 augusti 2016. Av de fyra leverantörer som kvalificerade sig valde tre att lämna anbud. De är Skanska-MTH Hisingsbron HB, NCC Sverige AB och Implenia Construction GmbH.

Anbuden har utvärderats utifrån såväl pris som kvalitetskriterier och vägts samman till en utvärderad anbudssumma. Anbudsgivaren med lägst utvärderad anbudssumma bedöms ha det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

– Det innebär att vi i dag, direkt efter nämndens beslut, har lämnat besked till Skanska-MTH Hisingsbron HB att de får uppdraget att bygga stadens nya bro, säger Susanne Hultgren.

Beslutet om tilldelning gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering.

Planerad tidplan för Hisingsbrons färdigställande:

  • 2017: Planerad byggstart för huvudentreprenaden.
  • 2020: Hisingsbron öppnas för bil- och busstrafik.
  • 2021: Hisingsbron öppnas för spårvagnstrafik. Den uttjänta Götaälvbron rivs.
  • 2022: Rivningen av Götaälvbron avslutas under försommaren.