Bussar ersätter spårvagnar när vi gör klart spåren vid Gamlestestads Torg

Publicerad 25 oktober 2016

Nu byggs resecentrum och torg. De nya spåren betyder att alla turer nu kan gå sin vanliga väg, men hållplatserna kommer att ligga kvar på samma plats.

Nu och fram till 2019 bygger vi ett nytt resecentrum och ett nytt torg. Det innebär att du fortfarande får gå mellan spårvagnshållplatserna.

Använd gångvägen även om det blir lite längre, det är viktigt att inte du eller någon annan skadas under byggtiden.
I början av december öppnar en gångtunnel från Angeredsbanans hållplats in till Gamlestadens fabriker.

Så här påverkas spårvagnstrafiken:

29 oktober till 7 november ersätts spårvagnslinje 6, 7 och 11 med buss.

5 november till 7 november ersätts spårvagnslinje 4, 8 och 11 med buss.

Mer om vad som ska hända i Gamlestaden finns på goteborg.se/stadsutvecklinggamlestaden

Du kan också se en film om utvecklingen i Gamlestaden. Den finns på Youtube, sök på Gamlestaden så kommer den

högst upp.

Läs mer om kollektivtrafiken på Västtrafiks webbplats.