Slående resultat för Aktivitetshusen

Publicerad 15 maj 2018

Många som lever med psykisk ohälsa mår betydligt bättre av att ha sysselsättning och ett sammanhang i något av Aktivitetshusen i Göteborgs Stad. En mätning visar att deltagares psykiska välbefinnande ökade med nästan 38 procent efter endast ett halvår.