Omledning av trafik på E45 16 – 28 september

Publicerad 11 september 2018

Mellan den 16 – 21 och 24 – 28 september kommer trafiken som går västerut på E45:an mellan Falutorget och Götatunneln att ledas om nattetid mellan klockan 21 – 05.30.

Orsaken till omledningen är projekt Hisingsbrons arbeten med den södra delen av Stadstjänarebron samt E45:ans arbeten. Vägen behöver stängas av eftersom arbetet pågår på och nära vägbanan. Se omledningsväg nedan och följ vägvisning på platsen.

Arbetet kommer inte att innebära störande ljud eller buller.