Västtrafik utökar kollektivtrafiken

Publicerad 6 juli 2017

Under 2018 statsar Västtrafik på ökat resande med kollektivtrafik och bättre framkomlighet. Det innebär en del förbättringar av kollektivtrafiken i Angered och en ökad tillgänglighet för Angeredsborna till andra delar av staden.

I spårvagnstrafiken blir det flera turer på linjerna 2,4,6 och 9. Det blir även tätare trafik på busslinjerna 73, 75, 76 och 77 i Angered.

I stadstrafiken kommer bland annat expressbusslinjerna röd, blå och svart att utökas samtidigt som andra busslinjesträckningar förkortas eller förändras. Det blir även tätare turer på linjerna 25, 50 och 60

Läs mer om förändringar i kollektivtrafiken 2018