Verksamheterna i Kortedala bibliotek

Publicerad 7 juni 2018

I höst ska Världslitteraturhuset i Gamlestaden öppna. Läs om hur det påverkar verksamheterna i Kortedala bibliotek.

Den 1 oktober 2018 förväntas Världslitteraturhuset stå klart. Berättarministeriet, som kommer att vara en samverkanspartner i huset, startar upp sin verksamhet redan i slutet av augusti då deras verksamhet följer skolterminerna.

I dagsläget har Kortedala bibliotek nio anställda varav en tjänst är vakant. Efter 1 oktober blir det 4,75% tjänster, och eventuellt ytterligare 0,5%, kvar i Kortedala bibliotek. All bibliotekspersonal har fått lämna in en intresseanmälan för vilket bibliotek de vill arbeta på och alla är idag nöjda med den placering de har fått.

Den här verksamheten bedrivs av våra anställda och kommer att finnas kvar i Kortedala bibliotek

  • VIL (vuxna i lärande)
  • Språkcaféet
  • IT-kurserna
  • Studiehjälpen

När det gäller Läxhjälpen så sköts den av volontärer, främst studenter från Chalmers. Vi vill gärna ha kvar denna verksamhet, men vi kan inte garantera att det finns volontärer. Dock finns lokaler och stöd för volontärerna kvar i Kortedala bibliotek även efter den 1 oktober.


Förändringar i samband med öppnandet av Världslitteraturhuset

Vi kommer att behöva minska på antalet öppettimmar i och med att personalstyrkan minskar, det kan därför bli svårt att få till kvälls- och helgöppet i samma utsträckning som nu. Vi arbetar med att lägga ett schema för personalen så att våra besökare ska känna av förändringarna så lite som möjligt.
Men då vi planerar öppettiderna måste vi också se till personalens arbetsmiljö och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad gäller ytan har Kortedala bibliotek idag 1 325 kvadratmeter. Det pågår en diskussion med sektor Individ- och familjeomsorg om att flytta in Hälsoteket och Aktivitetstorget i samma lokal. De har idag en yta på sammanlagt 280 kvadratmeter, men har som mål att utöka för att kunna erbjuda fler invånare sina tjänster.

Som vi ser det skulle bibliotek, Aktivitetstorg och Hälsotek berika varandra och kunna använda en del yta gemensamt. Vi kommer att behöva verksamhetsanpassa lokalerna om fler verksamheter flyttar in. Det kan betyda att det blir rörigt i lokalerna och att vi eventuellt behöver stänga under en period. Självklart försöker vi genomföra detta så smidigt som möjligt och med så lite påverkan för våra besökare som det bara går.

För tydlighetens skull vill jag poängtera att ovanstående gäller för perioden 2018-10-01 till
2018-12-31, alltså de tre sista månaderna i år. Detta eftersom vi inte vet hur budgeten ser ut 2019. Den nya fullmäktigeförsamlingen som tillträder 1 oktober kommer att fastställa budgeten för 2019. Först då får stadsdelsnämnden de ekonomiska förutsättningarna fullt ut och först då kan planeringen för år 2019 fastställas.

Med vänlig hälsning,

Lena Svärd, Sektorschef Samhälle och Kultur
073-666 86 61, lena.svard@ostra.goteborg.se