Reparation av bro över gång- och cykeltunnel stänger körfält på Högsboleden

Publicerad 14 mars 2018

Vi kommer att reparera tätskiktet på Bron som går över gång- och cykeltunneln på Högsboleden vid Bokekullsgatan.

Högsboleden stängs av i tre olika etapper. Trafiken kommer under alla etapper ledas förbi arbetsplatsen med ett körfält i vardera riktningen. Arbetet beräknas pågå från mars till juni.