Frågestund med invånarna 2018-03-20

Publicerad 21 mars 2018

Hur söker man jobb som vikarie i stadsdelen? Vad görs för att ta itu med narkotikahandeln i området? Vem ansvarar för utomhusmiljön i stadsdelen? Det var frågorna som togs upp på invånarnas frågestund med politikerna den 20 mars 2018.

En invånare undrar hur man går till väga för att söka jobb som vikarie inom exempelvis äldreomsorgen i stadsdelen. Förvaltningen förklarar att man vänder sig till stadsdelens bemanningsenhet eller söker utannonserade tjänster.

En annan invånare undrar över hur politikerna omhändertar problemet med ökad narkotikahandel i Linnéområdet. Förvaltningen förklarar att det finns en överenskommelse med polisen om ett långsiktigt samarbete inom ramarna för Trygg i Majorna-Linné, som bland annat innebär att polisen satsar extra för att stävja narkotikahandeln på Andra Långgatan.

En invånare frågar om den just nu aktuella medborgarbudgeten där medborgare bjudits in att lämna förslag på trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. Invånaren undrar om utomhusfrågorna hanteras av park- och naturförvaltningen. Förvaltningen svarar att det stämmer, men att det även finns en rad andra åtgärder som stadsdelsnämnden själv kan ansvara för att genomföra.