Spårarbeten i Olskroken medför ökad byggtrafik

Publicerad 13 april 2018

Under vecka 19 påbörjar Trafikverket förberedande arbeten vid järnvägsområdet i Olskroken. Arbetet utförs dygnet runt och i cirka en vecka. Störningar i form av buller kan förekomma.

Byggtrafiken i området kommer att öka under arbetsperioden, men i övrigt ingen påverkan på trafiken.