Vi stänger Vikingsgatan 23 juli till 5 augusti

Publicerad 25 maj 2018

Vi stänger Vikingsgatan mellan fredagen 2018-07-23 och söndagen 2018-08-05

Vasakronan bygger hotell- och kontorshuset Kvarteret Platinan vid Gullbergs Strandgata nr 4. Nu behöver vi montera en ny byggkran för att gjuta hiss-/trapphusschakt.

Arbetet med byggkranen startar måndagen 2018-07-23 och beräknas vara klart söndagen 2018-08-05.

Vikingsgatan kommer vara avstängd ovanstående tid och biltrafik kommer ej kunna passera.

Korsningen Vikingsgatan - Gullbergs Strandgatan kommer vara avstängd fredagen 2018-07-27 kl. 21.00 till lördagen 2018-07-28 kl. 03.00 samt under lördagen 2018-08-04 kl. 18.00 – 24.00.

Gående, cyklister och bilar kommer ej kunna passera.