Trafikomläggning på Ringön

Publicerad 4 december 2017

Den 5 december lägger vi om trafiken till den nya halvrondellen som byggs vid korsningen Ringögatan - Hjalmar Brantingsgatan.

Trafikomläggningen innebär att trafik från Frihamnen mot Hjalmar Brantingsgatan får svänga höger efter bron mot Ringögatan och vidare genom halvrondellen. Samtidigt blir Ringösvängen enkelriktad.

Den nya halvrondellen ska bidra till ökad framkomlighet under byggnationen av den nya spårvagnshallen på Ringön.

goteborg.se/vagnhallringon kan du läsa mer om etapp ett av spårvagnshallbygget på Ringön.