Göteborgs Stad i Almedalen 2017

Publicerad 13 juni 2017

Under vecka 27 samlas varje år politiker, beslutsfattare, och samhällsengagerade personer i Visby för att nätverka och debattera aktuella samhällsfrågor. Göteborgs Stad ingår för sjätte gången i samverkansplattformen Västsvenska Arenan, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Göteborgs Stad arrangerar tio seminarier

Under Almedalsveckan bjuder Västsvenska Arenan på 80 programpunkter av varierande karaktär. Av dessa arrangerar Göteborgs Stad tio seminarier med fokus på hållbar stadsutveckling, bostadsfrågor, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, jämlikhet, företagsklimat och energi. I seminarierna medverkar politiker, intresseorganisationer och andra aktörer för att debattera ämnena utifrån olika perspektiv. Tolv förvaltningar och bolag inom staden är med och bidrar till innehållet.

Utöver den Västsvenska Arenan deltar politiker och tjänstepersoner från Göteborgs Stad också på andra arenor i Almedalen, exempelvis som föreläsare, inbjudna deltagare i paneldebatter och för att omvärldsbevaka.

- Almedalsveckan är ett viktigt sammanhang att vara med vid för oss som inte dagligdags har nära till beslutsfattare på nationell nivå. Det är den mötesplats i Sverige idag där man har störst möjlighet att vid ett och samma tillfälle effektivt nå och påverka beslutsfattare. Genom att samverka i en gemensam plattform som Västsvenska Arenan kan vi tillsammans bli en stark västsvensk röst för de olika frågor vi driver under Almedalsveckan, säger Maria Norberg, projektledare för Göteborgs Stads medverkan.

Här hittar du programmet för Västsvenska Arenan

Hela programmet finns på Västsvenska Arenans webbsida, vastsvenskaarenan.se/vart-program

Läs mer om Almedalsveckan

Almedalsveckan pågår mellan 2 - 9 juli 2017. Läs mer på almedalsveckan.info

Se och lyssna på seminarierna live här på goteborg.se

Seminarierna kommer också att sändas på goteborg.se, och går att se och lyssna på i efterhand.

Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – Göteborgs väg till en jämlik stad

Måndag 3 juli kl 10.30-11.30
Ansvarig: Jämlikt Göteborg, Fokusområde 1

Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?

Måndag 3 juli kl 15-16
Ansvarig: Göteborg Energi och Johanneberg Science Park

Kraftigt ökat bostadsbyggande – hur får vi stat och kommun att gå i takt för att det ska kunna ske?

Tisdag 4 juli kl 10.30-11.30
Ansvarig: Fastighetskontoret

Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad?

Tisdag 4 juli kl 12-13
Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Göteborgsmodellen - Lösningen på matchningsproblematiken

Onsdag 5 juli kl 13.30-14.30
Ansvarig: Arbetsmarknad och vuxenutbildning och Business Region Göteborg

Storstadens dilemma att skapa ett gott företagsklimat

Onsdag 5 juli kl 15-16
Ansvarig: Business Region Göteborg

Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena

Torsdag 6 juli kl 09-10
Ansvarig: Älvstranden Utveckling AB

Tillit, vilja och gemensamt ansvar för varje barns rätt att lyckas i skolan

Torsdag 6 juli kl 12.-13
Ansvarig: Jämlikt Göteborg, Fokusområde 2

Bilen elektrifieras – men vem äger macken?

Torsdag 6 juli kl 16.30-17.30
Ansvarig: Trafikkontoret

Uppkopplad fordonsindustri står inför nya kompetensförsörjningsbehov

Fredag 7 juli kl 10.30-11.30
Ansvarig: Business Region Göteborg

Göteborgs Stad är också med som medarrangör till Västsvenska Arenans gemensamma seminarier

Life Science – en smart industri

Måndag kl 9-10
Ansvarig: Västsvenska Arenan

Hur populistisk vill vi att den kommande valrörelsen ska bli?

Tisdag kl 9-10
Ansvarig: Västsvenska Arenan

Nationellt fokus krävs för att stärka svenska städer istället för den upplevda oron

Onsdag kl 9-10
Ansvarig: Västsvenska Arenan