Spårarbete Karl Johansgatan

Publicerad 14 mars 2018

Vi kommer att bygga en tillfällig hållplats på Karl Johansgatan i korsningen med Älvsborgsgatan. Arbetet kommer pågå mellan den 19 – 21 mars mellan kl. 07.00 -22.00.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet och biltrafik kommer tidvis att ledas om. Vänligen följ skyltning och anvisningar på plats.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se