Gullbergs Strandgata: Gång- och cykelbana leds om under nattarbete

Publicerad 13 september 2017

Hisingsbron utför grundläggningsarbeten med pålningsarbete för brostöd.

Från 17 september till 21 september pålar vi vid Gullbergs Strandgata och en del av gångbanan och cykelvägen kommer ledas om under natten klockan 20:00-05:00 .

Hänvisning finns på plats.

Övrig tid går trafiken som vanligt.