Trafikverket informerar: Start av sprängning vid arbetstunnel Södra vägen 6 september

Publicerad 31 augusti 2018

Preliminärt startar Trafikverket sprängningen vid arbetstunneln invid Världskulturmuseet torsdagen den 6 september. All trafik stoppas av säkerhetsskäl av cirka tio minuter utanför arbetsområdet.

För att minska störningarna på trafiken har vi två tider som vi kan spränga på, vardagar cirka 9.45 och cirka 13.45. Använder vi inte någon av tiderna kommer trafiken fungera som vanligt.