Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 24 oktober

Publicerad 25 oktober 2017

Budget 2018 för Majorna-Linné, Svar på motion om att ändra serveringstiderna, Yrkande från S, MP och V gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor och Utredning gällande allergianpassad förskola och skola på nämndens möte den 24 oktober.

Stadsdelsnämndens politiker träffas en gång i månaden för att besluta om mål och inriktning för stadsdelens verksamhet och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Här kan du läsa protokollet från det senaste mötet som hölls den 24 oktober.

Protokoll stadsdelsnämnden Majorna-Linne 24 oktober 2017