Frågestund med invånarna i Majorna-Linné 29 augusti

Publicerad 30 augusti 2017

Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné inleder sina möten med en frågestund där invånare kan ställa frågor och lämna synpunkter och förslag. Vid senaste mötet, den 29 augusti, framfördes synpunkter om cykelsituationen vid Stigbergstorget.

En invånare besöker mötet för att prata med politikerna om tilltagande problem med cyklister som genom att cykla på trottoarerna skapar förvirring för gående vid Stigbergstorget. Särskilt vid cykelstället utanför Hemköp blir det problem. Invånaren menar att det saknas tydliga markeringar i trottoaren för vilka regler som gäller.

Politikerna informerar om att det är trafikkontoret som ansvarar för frågan och att de kommer att lyfta frågan med sina respektive partikamrater. De tipsar också invånaren om att själv ta kontakt med trafikkontoret. Politikerna berättar också att det på uppdrag av Hyresgästföreningen pågår en inventering av cykelsituationen kring Stigbergstorget.