Trafikverket förbereder för Västlänken vid Korsvägen

Publicerad 12 juni 2018

Geotekniska och hydrogeologiska undersökningar utförs för station Korsvägens västra uppgång med start onsdag vecka 24 och fram till vecka 26.

Arbetet utförs vardagar mellan kl. 08:00 – 16:00, från korsningen vid Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan till korsningen Renströmsgatan/Olof Wijksgatan.

Parkeringsplatser på och längs med Olof Wijksgatan 5 och 6 samt gångvägen på båda sidor påverkas. Korta stunder stängs även ett körfält för bilar av.