Frågestund med invånarna 2017-12-19

Publicerad 21 december 2017

Frågor rörande cykeltrafiken runt Stigbergstorget, skolmaten och omorganisation på Kungsladugårdsskolan lyftes av boende i stadsdelen på politikernas senaste frågestund med invånarna.

En invånare som besökte nämndsammanträdet 29 augusti återkom för att återigen lyfta de bekymmer han upplever finns rörande hur cyklisterna tar sig fram runt Stigbergstorget.

Nämndens ordförande och vice ordförande berättade att de sedan sist lyft frågan med sina respektive partikamrater i trafiknämnden. Politikerna rekommenderade också invånaren att använda trafikkontorets synpunktsmejl för att skicka in sina synpunkter direkt till trafikkontoret.

En annan invånare besökte mötet för att diskutera skolmaten på ett par av stadsdelens skolor. Han berättade att hans barn inte tycker att maten är god och han undrade också vad politikerna generellt anser om kvalitén på maten i stadsdelens skolor.

Nämndens ordförande och vice ordförande berättade att de själva nyligen besökt de nämnda skolorna och att de där både ätit i matsalen samt mött kockarna som ansvarar för matlagningen. Politikerna berättade också att mer än hälften av råvarorna som används i stadsdelens skolkök är ekologiska och att de upplever att den mat som serveras på skolorna i Majorna-Linné överlag är av god kvalitet.

Ytterligare en invånare besökte mötet för att ställa frågor om den pågående omorganisationen bland de yngre klasserna på Kungsladugårdsskolan. I dag har skolan F-2-klasser och omorganisationen syftar till att införa åldershomogena klasser.

Nämndens ordförande förklarade att nämnden inte fattar beslut i detaljfrågor, utan att det är ansvarig rektor som hanterar denna typ av ärenden. Politikerna informerade också om den pågående stadenövergripande omorganisation som innebär att en ny grundskoleförvaltning och en ny förskoleförvaltning kommer att skapas till sommaren 2018.