Arbeten tar bort körfält på Stora Badhusgatan

Publicerad 16 maj 2018

Trafikverket ska först byta lyktstolpar och flytta en refug på Stora Badhusgatan 7. Därefter fortsätter förstärkningsarbeten för att säkra kurtinmuren* som ligger under jord.

Arbetet kommer att pågå i tre till fyra veckor. Under den tiden reduceras hastigheten på gatan till 30 kilometer i timmen. När muren är säkrad leds trafiken om. Varken nedsättningen av hastigheten eller omledningen påverkar busstidtabell eller hållplatser.

Trafiken leds om eftersom vi behöver etablera ett arbetsområde på Stora Badhusgatan 6–8. Arbetsområdet kommer att ligga i anslutning till Götatunnelns nuvarande servicetunnel som ska förstoras, förstärkas och sen kunna användas för Västlänkens transporter/utryckningsfordon.

Det kommer att krävas tunga transporter för att forsla bort bergmassor. Genom att skapa ett arbetsområde utanför tunnelmynningen och leda om trafiken förhindras tung trafik att åka rakt ut i reguljär trafik. På så sätt förbättras trafiksäkerheten för samtliga trafikanter samt dem som arbetar i projektet.

* En kurtinmur är muren som gick mellan två bastioner eller torn i en fästning.