Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 19 december

Publicerad 20 december 2017

Lokalt utvecklingsprogram om stadsutveckling i Majorna-Linné, Handlingsplan för medborgardialog, Etablering av bostad med särskild service (BmSS) samt Bidrag till frivilligcentralen Chapman på nämndens möte den 19 december.

Stadsdelsnämndens politiker träffas en gång i månaden för att besluta om mål och inriktning för stadsdelens verksamhet och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Här kan du läsa protokollet från det senaste mötet som hölls den 19 december.